the stream

Strumień zmienia swój bieg w zależności od pory roku i ilości płynącej w nim wody. Meandrując raz w jedną ,to w drugą stronę ,uzmysławia nam zmienność i nietrwałość ale też wielką siłę twórczą. Siłę która zmienia nasz sposób myślenia i postrzegania.
.................................................................................................................................................................................................................................................

   A stream changes its flow depending on the time of the year and amount of water flowing in it. Meandering one way and another it makes us realize the variability and instability but also the great creative power. Power that changes our way of thinking and perception.
 
Lubelski Land Art Festiwal
Source of the river Nepryszka, Józefów  Poland  2012