the meadows

Chodzę po zielonych łąkach i gdziekolwiek się obrócę, znajduję tylko początek ale nigdy nie znajduję końca.

...............................................................................................................................................................................

I walk among the the green meadows, and everywhere I turn around. I find only a beginning but never find a finish
 
                                                                                                                           Lubartów, Poland 2011