the eye

Życie się zaczyna, inne się kończy. Tak jak zaczyna się kolejny dzień. Życie starzeje się zataczając krąg. To przydarza się mnie...
To przydarza się Tobie....

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A live begins another's over, As another day begins. Life runs full circle getting older It happens to me... It happens to you...


                                                                                
                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                          Scorpions - Eye To Eye
 
                                                                                                                                                       International Symposium Castle Art Park Camp
                                                                                                                                                                           Gornesti, Romania 2014