the flowing time

Spójrz na swoje życie
Może nadeszła pora na wędrówkę
....................................................
Look at your life
It's time to wander. Now


 
                                                                                                  International Land Art " Im dorf" Allschwil, Switzerland 2014
                                                                                                  with an artist Monika Kudłacz