the signs

"Znaki na mej drodze, te wróżebne znaki:
Balsamiczne źródła, odprężone dłonie
Zielone gałązki, melodyjne ptaki
Serca opętanie, cwałujące konie
Znaki na mej drodze, te znaki wróżebne:
Zorze wstawające, usta pod palcami
Z lubczyka likwory i mruczenie senne
Słowa fosforyczne i wreszcie my sami."
.................................................................
"Signs along my way, those portentous signs:
Balsamic springs, relaxed palms
Green twigs, melodious birds
Hearts possessed, horses agallop
Signs along my way, those portentous signs:
Auroras arising, lips under fingers
Lovage liquors and drowsy purring
Phosphorescent words and finally, we ourselves."

 
Magda Umer "Znaki"