the strange alley

     Śniło mi się coś dziwnego: Była to długa aleja
..................................................................................................

 I dreamed something strange: It was a long alley.

 
Lubartów , Poland 2009